Consulta de Alcalde ordinario de León, Año 1806
(27 archivos)

Fecha de creación: 1806

Titulo del archivo: Legajo 13 Expediente 92

Código de archivo: AGCA A1-13-1806-92-00001

Temática: Testimonios, Don Vicente Agüero Alcalde ordinario de León consultando lo (…) en (…) informe pedido por Don Domingo Galarza. Relator Ugalde. Oficio de Hurtado. 1806. Nicaragua.


AGCA A1-13-1806-92-00002
AGCA A1-13-1806-92-00003
AGCA A1-13-1806-92-00004
AGCA A1-13-1806-92-00006
AGCA A1-13-1806-92-00007
AGCA A1-13-1806-92-00008
AGCA A1-13-1806-92-00009
AGCA A1-13-1806-92-00010
AGCA A1-13-1806-92-00011
AGCA A1-13-1806-92-00012
AGCA A1-13-1806-92-00013
AGCA A1-13-1806-92-00014
AGCA A1-13-1806-92-00015
AGCA A1-13-1806-92-00016
AGCA A1-13-1806-92-00017
AGCA A1-13-1806-92-00018
AGCA A1-13-1806-92-00020
AGCA A1-13-1806-92-00021